AJUDES MENJADOR ESCOLAR

AJUDES BEQUES MENJADOR:

http://www.ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/comedor/transporte

S MENJADOR ESCOLAR

  • Termini: fins al 24 de juliol
  •  Horari: de dilluns a divendres de 10:00 a 12:00.
  • Presentació:
  • 1 Si el curs 2019-20 has presentat sol.licitut:

-Revisa les dades personals en webfamília i modificar si fóra necessari
-Imprimeix l’esborrany.
-Presenta l’esborrany en secretaria del centre (si hi ha algun canvi cal presentar la documentació que l’acredite).

2  Si és la primera vegada que sol·licites l’ajuda cal reomplir l’Annex 1 i adjuntar els documents que acrediten les situacions sociofamiliars.