25 de NOVEMBRE

Un dels trets d’identitat del nostre centre és la coeducació.(Punt 2.7 del PEC del Ceip Germans Ochando)
Per això, encara que dia a dia portem a la pràctica una educació per a la igualtat sense discriminacions, volem reafirmar aquest tret en dies especials com el del 25 de novembre (dia internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones)
Per això aquesta setmana hem modificat la música d’entrades i sortides, hem treballat a l’aula aquesta problemàtica i com a símbol ens posarem, el dia 25, unes ulleres morades.

ELECCIONS CONSELL ESCOLAR

El dijous 18 se celebren les eleccions al consell escolar.

L’horari per a votar serà de 8:30 a 9:30 i de 16:00 a 19:00 h. Accedint per la porta de secretaria.

Participa! El teu vot és important!

 

ELECCIONS CONSELL ESCOLAR CURS 21

També pots votar de manera no presencial seguint aquestes instruccions:

 

 

Vot no presencial

 

  1. Les famílies podran participar en la votació enviant el seu vot a la mesa electoral del centre per correu certificat o lliurant-lo a la Direcció del centre o a la mesa, mitjançant missatger, familiar o mandatari, abans de la realització de l’escrutini.
  2. Per a garantir el secret del vot, la identitat de la persona votant i evitar possibles duplicitats, s’utilitzarà el sistema de doble sobre.

 

El sobre exterior es dirigirà per correu certificat a la mesa electoral corresponent, o bé, es podrà lliurar, almenys, a partir dels cinc dies lectius anteriors al de la votació, a la Direcció del centre que el custodiarà fins al seu lliurament a la mesa electoral. El dia de les eleccions també es podrà lliurar davant la mesa electoral. El sobre contindrà firma manuscrita i coincident amb la firma que apareix en el document d’identificació que aporte, fotocòpia del DNI o d’un altre document acreditatiu equivalent, i un segon sobre en blanc i tancat en l’interior del qual s’haurà inclòs la papereta de vot.

 

Sobre 1 (sobre exterior) ha de incloure:  – signatura ( firma) a l’exterior

– fotocopia document identificatiu ( DNI,etc)

-sobre 2

 

Sobre 2 (sobre votació) ha de incloure:     – sols la papereta