25 de NOVEMBRE

Un dels trets d’identitat del nostre centre és la coeducació.(Punt 2.7 del PEC del Ceip Germans Ochando)
Per això, encara que dia a dia portem a la pràctica una educació per a la igualtat sense discriminacions, volem reafirmar aquest tret en dies especials com el del 25 de novembre (dia internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones)
Per això aquesta setmana hem modificat la música d’entrades i sortides, hem treballat a l’aula aquesta problemàtica i com a símbol ens posarem, el dia 25, unes ulleres morades.

ELECCIONS CONSELL ESCOLAR

El dijous 18 se celebren les eleccions al consell escolar.

L’horari per a votar serà de 8:30 a 9:30 i de 16:00 a 19:00 h. Accedint per la porta de secretaria.

Participa! El teu vot és important!

 

ELECCIONS CONSELL ESCOLAR CURS 21

També pots votar de manera no presencial seguint aquestes instruccions:

 

 

Vot no presencial

 

  1. Les famílies podran participar en la votació enviant el seu vot a la mesa electoral del centre per correu certificat o lliurant-lo a la Direcció del centre o a la mesa, mitjançant missatger, familiar o mandatari, abans de la realització de l’escrutini.
  2. Per a garantir el secret del vot, la identitat de la persona votant i evitar possibles duplicitats, s’utilitzarà el sistema de doble sobre.

 

El sobre exterior es dirigirà per correu certificat a la mesa electoral corresponent, o bé, es podrà lliurar, almenys, a partir dels cinc dies lectius anteriors al de la votació, a la Direcció del centre que el custodiarà fins al seu lliurament a la mesa electoral. El dia de les eleccions també es podrà lliurar davant la mesa electoral. El sobre contindrà firma manuscrita i coincident amb la firma que apareix en el document d’identificació que aporte, fotocòpia del DNI o d’un altre document acreditatiu equivalent, i un segon sobre en blanc i tancat en l’interior del qual s’haurà inclòs la papereta de vot.

 

Sobre 1 (sobre exterior) ha de incloure:  – signatura ( firma) a l’exterior

– fotocopia document identificatiu ( DNI,etc)

-sobre 2

 

Sobre 2 (sobre votació) ha de incloure:     – sols la papereta

 

 

 

 

AJUDES MENJADOR ESCOLAR

AJUDES BEQUES MENJADOR:

http://www.ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/comedor/transporte

S MENJADOR ESCOLAR

  • Termini: fins al 24 de juliol
  •  Horari: de dilluns a divendres de 10:00 a 12:00.
  • Presentació:
  • 1 Si el curs 2019-20 has presentat sol.licitut:

-Revisa les dades personals en webfamília i modificar si fóra necessari
-Imprimeix l’esborrany.
-Presenta l’esborrany en secretaria del centre (si hi ha algun canvi cal presentar la documentació que l’acredite).

2  Si és la primera vegada que sol·licites l’ajuda cal reomplir l’Annex 1 i adjuntar els documents que acrediten les situacions sociofamiliars.

PROCÉS D’ADMISSIÓ I MATRICULA

PROCÉS D’ADMISSIÓ I MATRICULA.

Atenció!! Ja hi ha data per al procés d’admissió. Del 25 al 02 de juny.   https://portal.edu.gva.es/telematricula/inicia-proces-dadmissio/

CALENDARI Calendari web_VAL

-Recordem que aquest curs l’admissió serà telemàtica i caldrà tindre un certificat digital.
-Al llarg del mes de maig penjarem un vídeo per a mostrar la manera de treballar al nostre centre.  https://www.youtube.com/playlist?list=PLe09JGlAsKtsytPfi4hYHsxa-8Edu7oWd

-El Plà Lingüístic del Centre (PLC), el Projecte educatiu (PEC) i el pla especial d’adaptació de 3 anys, podeu trobar-los en la web del centre https://germansochando.com/category/documents/

Normativa:  http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado     2021

Dubtes i preguntes a través del mail del centre 12004369@gva.es