Secretaria del Centre / Secretaría del Centro

INSTRUCCIONS COVID19
Seguint instruccions de la sotssecretaria de la conselleria d’educació, cultura i esport per la qual s’apliquen al seu àmbit les mesures excepcionals acordades en els centres de la generalitat amb motiu del COVID 19.

El Ceip Germans Ochando informa:
– l’atenció presencial en el centre se suspén fins a nova ordre.
– les comunicacions amb direcció i secretaria del centre seran a través del mail corporatiu 12004369@gva.es.
– les comunicacions amb tutors i especialistes es realitzaran a través de webfamília, telegram i mails corporatius, per a mantenir la planificació i supervisió de l’activitat educativa de les seues filles/fills a distància.
– aquelles famílies que no varen replegar els informes d’avaluació d’infantil o 1r cicle s’enviaran per mail a cadascun dels familiars.
– aquelles famílies que no varen replegar els informes d’avaluació de 2n o 3r cicle es podran consultar i descarregar per webfamília.
-les famílies que no tinguen accés a webfamília, poden sol·licitar-la al 12004369@gva.es