Els pirates han anat a la cerca d’un tresor, un tresor de sons i paraules…..